NAUCZANIE ZDALNE PAŹDZIERNIK 2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
zdjęcie
W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 16.10.2020 r. oraz rozporządzeniem MEN z 13.08.2020 r. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO od 19.10.2020 r. prowadzi kształcenie na odległość.
Kształcenie na odległość trwa do czasu znajdowania się miasta Piotrkowa Trybunalskiego w strefie czerwonej.
Kształcenie zdalne dotyczy uczniów ZSP1
i ZSP2.


Forma komunikacji z uczniami poszczególnych klas i grup, sposób uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów oraz sposób oceniania uczniów w nauczaniu zdalnym zostaną przesłane uczniom na e-maile kontaktowe podane przez uczniów, bądź poprzez inną forę kontaktu klas/grup z nauczycielem, ustaloną na początku bieżącego roku szkolnego.
powrót