Ogłoszenia dla uczniów i rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
CZASOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA NA TERENIE POLSKI
 
W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych - również Centrum Kształcenia Zawodowego zawiesza zajęcia edukacyjne dla uczniów ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN na temat:
 
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
 
Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.
 
DOSTOSOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU
 
Wprowadziliśmy zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

>> https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

---
 
Od 25.03. do 10.04. zadania i omówienia ćwiczeń zamieszczane były przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów dla klas ZSP nr 1 i ZSP nr 2 na stronach internetowych w/w szkół.

Od 14.04. zadania, omówienia ćwiczeń, materiały dodatkowe i informacyjne zamieszczone będę przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów dla klas ZSP nr 1 i ZSP nr 2 na stronie www CKZ, na podstronie >> NAUCZANIE ZDALNE.
 
Drodzy uczniowie,
mimo stanu epidemii w naszym kraju i zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach, nie zapominajcie o nauce. Dbajcie o swoje zdrowie i wykorzystajcie ten trudny dla nas wszystkich czas na poszerzanie przedmiotowej wiedzy. Bo wiedza, to wasza przyszłość!