NOWY KIERUNEK W CKZ - TECHNIK ROBOTYK

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
zdjęcie
W obecnym roku szkolnym CKZ rozpoczęło zajęcia praktycznej nauki zawodu w nowym kierunku - TECHNIK ROBOTYK.
Technik robotyk to zawód przyszłości.
Ten niezwykle interesujący kierunek kształcenia łączy w sobie elementy: mechaniki, elektrotechniki, automatyki oraz informatyki, wychodząc naprzeciw wymaganiom pracodawców stawiających na rozwój swoich firm związany z automatyzacją i robotyzacją procesów wytwórczych.

W czasie zajęć praktycznych w CKZ uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów, wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych, czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów, montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych, organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych, ich programowania oraz do planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

 
powrót